Myken for mange år siden.  Her er dagens

Myken for mange år siden. Her er dagens "Mathisenbua" helt til høye i bildet, rødmalt bu med Telnesbua med kai like nedenfor (som idag).

2009 Restaureringsarbeide så vidt starta

Noen foto fra bua innvendig på denne tid.