MATHISEN BUA

Bua ble kjøpt fra forrige eier høsten 2008 da den ble lagt ut til salgs i bladet Myken-Nytt.  Og siden eid av Ingrid Johanne Mathisen.   Fra den tid har den vært omtalt som "Mathisenbua". Fra februar til desember 2009 bodde Ingrids niese Ada Kvikstad Mathisen i bua mens hun drev butikken på Myken.

Bua hadde et svært stort restaureringsbehov ved kjøp, og det har vært arbeidet på bua og uteområdet i alle år etterpå.   Innvendig er rommene som de var ved kjøp, med unntak av soverommet som er blitt delt til to mindre rom.

Bua er også blitt forlenget med 4 meter - for å få et bad og et bod med hems.

Den bua som ble kjøpt 2008.  Da med et lite utbygg med inngang og et lite rom med et klosett.  Bua nedenfor heter

Den bua som ble kjøpt 2008. Da med et lite utbygg med inngang og et lite rom med et klosett. Bua nedenfor heter "Telnesbua" og som det sees på senere foto er den også restaurert.

DIDRIK BUA var det første navnet på denne bua.

Og da går vi hundre år tilbake i tid.  Til fiskeværet Mykens storhetstid med langt større fast bosetting og noen hundre fiskere under skreifisket på vinteren. Og i noe mindre grad under fiske av sild, sei og andre fiskarter.

Da var det et stort antall slike rorbuer i fiskeværet - som huset de mange fiskere som fisket fra Myken.

Han som ga bua det første navn var "Didrik Edvad Johan Nilsen".  Han var født den 29. juli 1879 i Meløy.  Ved tellingen 1910 for gården Myken er han bosatt under bnr 1, 2, 3 og 5 (felleseie for fire brukere her). Han er da fast bosatt på Myken og mest sannsynlig i denne bua.

Didrik er også nevnt bosatt på Myken ved tellingen 1920.  Nevnt født Furø i Meløy.  Hans yrke nevnes slik:  "Fiskeri, Skreifiske og Sommerfiske (med andre) på Motorsbåt og Seilbåt)".

MYE MER OM DENNE PERSON NEDERST PÅ SIDEN

Sylvi og Stein Dagfinrud

Åra 1987-2008

Siste eier før "Mathisenbua".  Hun solgte til Ingrid Mathisen i 2008. Bua ble kun brukt som feriested i den tid hun eide den.

Etter farens død var den eiet av tre søsken, ved skjøte av 8.8.87 ble Sylvi formell eneeier av bua.

Kaare Eliassen

Åra 1975-1978

I 1975 ble bua kjøpt av Kaare Johan Eliassen, opprinnelig fra Myken, men hadde hatt sitt yrkesliv andre steder i landet.  Som pensjonist flytta han tilbake.  Han bodde her til han i 1978 flytta til et annet hus på Myken kalt for Indreberg. Det var trolig han som bygde vindfanget med WC, på veggen mot NØ.

Myken sanitetsforening

1955-1975

Myken sanitetsforening overtok bua 1954 og inngikk festeavtale på 99 år med grunneieren, til en årlig festeavgift på kr 15.   Skjøte på bua fra tidligere eier januar 1954.

Soverommet ble nå innredet til kontor for legen og seinere også for tannlegen. Det som før hadde vært oppholdsrom ble brukt til venterom for pasienter.  Sval og inngang ble som før.

WC fantes fortsatt ikke; og legen og tannlegen var henvist til å bruke utedoet på Telnesbua (bua nedenfor).  Det var ikke innlagt vann og vann måtte hentes i bøtter.   Det var stedets unge damer som delte på arbeidet med vannbæring og rengjøring av rommene.

Tannlegekontor: Den 12.1.1956 kom tannlege med MS "Rødøy", for sammen med formannen i Sanitetsforeningen. Nanna Hansen, å se på mulighetene for skoletannpleie i Sanitetshuset.  Det var noe som sanitetsforeningen hadde søkt om. Søknaden ble innvilget, kanskje først og fremst fordi Myken var det første kretsen i Rødøy som hadde strøm, fra 1953. Derfor kunne tannleger som besøkte Myken bruke elektrisk tannbor.  

Det var rommet i bua mot vest som ble brukt som tannlegekontor.

Bua tjente som sanitetshus til 1975.  Sanitetforeningen fikk i 1974 overta gammelskola som ble ombygd og ble tatt i bruk som helsehus.

(Idag kalles det "Huskestua" og er eid av Ingrids bror Magnus).

Harald og Ebba Risvik

1952-1954

Harald Elias Angel Risvik (f. 1921) og Ebba f. Nilsen (1926).  Harald innredet rommet til mot vest til soverom, satte inn dør til det midterste rommet og stengte døra mot Telnesbua. Et av deres barn ble født her.

 

Magnus Johan Mathisen

Magnus var nevø av Petter Moe, som var bror til Magnus sin mor. Slik kunne han bo her fra bua ble kjøpt av Petter Moe.   Magnus var fra høsten 1944 fast bosatt på Fjellheim på Tjong Nedre i Tjongsfjorden. Han drev fiske fra Myken vår-sommer- høst, men bodde da hos onkelen på Smaahaugen.   Bua ble da solgt av den av disse to som da eide den.

Magnus var sønn av handelsmann Johan Kristian Mathisen som døde på Utheim Myken i 1923.  Magnus er far til nåværende eier Ingrid.

 

 

Petter Moe

Petter Moe skal ha kjøpt bua noen år etter at Didrik døde i 1938.   Han drev den meteorologiske stasjonen på Myken og hadde også driften skipsekspedisjonen på Myken.  Hadde også et svært langvarig samarbeide med handelsfamilien Falch inne i Tjongsfjorden. Det var fiskekjøp.  Han var fast bosatt på Utheim og senere fra 1929 på Smaahaugan.

Årstall for Petter Moe/Magnus Mathisen er noe uklare enda.

 

TILBAKE TIL DIDRIK - den første eier

OM BUA

Bua her ble bygd med tre rom. Enden mot nord var en svalegang der man kom direkte inn utenfra, og som ble brukt til oppbevaring av fottøy og diverse ting som hørte til husholdningen.

Den midterske delen av bua var innredet som oppholdsrom og hadde panel på veggene. På veggen mot vest var det to køysenger (To og to over hverandre), festet til vegg og tak. Mellom køyesengene stod en liten vedkomfyr med ringer.  Ringene var løse og ble tatt bort eller lagt i, alt etter kokekarets størrelse.

Rommet mot vest var lagringrom for fiskeredskaper.  Det var ikke dør mellom dette rommet og oppholdsrommet, fordi sengene og ovnen tok opp all plass.  Inngangsdøra var på veggen ned mot sjøen, med adkomst via ei tretrapp med 3-4 trinn.

OM DIDRIK

Didrik kom hit mellom 1900 og 1910 som nevnt foran.  Etter hver ble han boende i bua hele året og hel frem til sin død.  Bua hadde som nevnt flere senger og Didrik leide også ut til enkelte fiskere, som han til dels drev fiske sammen med.

Noen av de som leide fast i bua i sesongene, var disse: 

Fiskere fra Brasetvik.  Hellervikkaran fra Hellervik i Melfjorden.  En av disse var Aksel Larsenius Berg Benjaminsen f. 1891.  Aksel fikk navnet "himmelgløtten", han kikket stadig opp i lufta. De øvrige var Olaf og Toralf (?).  Hans Randværing. Harald Johansen, kalt "Harald i Skogan" fra Sørfjorden.  Sammen med sistnevnt drev Didrik seifiske på våren og sommeren.

Hagar Eliassen f. 1927, husket Didrik fra sin oppvekst på Myken: "Didrik var en ordensmann som hadde det pent og ryddig om seg.  Han var redd for tingene sine.  Jeg husker som liten pike jeg var på besøk hos Didrik, sammen med min far.  Da ble jeg satt på en krakk innenfor døra og måtte ikke bevege med i rommet ellers, fordi han var redd for tingene sine".

Didrik ble syk på sine gamle dager.  Det huskes at det var en sykepleierske som het søster Anna og bodde på Rødøya, kom utover for å stelle han.  Hun bodde på Utheim.   Han døde 1938.

 

Falch-kaiet

Falchkaiet rett ned for Didrikbua.  Her hadde handelsmann Johan Falch på Tjong et trandamperi.   Ut fra ein gammel selvangivelsen eide også Johan Falch en del av Didrikbua - en tid.  Mer senere.

FALCH KAIET.  Her stod det et trandamperi som var eid av handelsmann Johan Falch på Tjong i Tjongsfjorden.

FALCH KAIET. Her stod det et trandamperi som var eid av handelsmann Johan Falch på Tjong i Tjongsfjorden.

Kilder

Det meste av teksten her er henta fra det som Bjørn Skauge har skrevet på sin nettside SAGANETT.

Ellers fra folketellingen 1910 for Rødøy.

Kilder i Falcharkivet osv.

RETUR